Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Het bedrijf Bluetens France doet er alles aan om aan de behoeften en verwachtingen van zijn klanten te voldoen. Onze specialisten staan ​​klaar om u te adviseren voor uw aankoop, informeren over de status van uw bestelling of de face-off van de commerciële garantie die we bieden en helpen u uw herroepingsrecht. Ons team is beschikbaar en alert op uw opmerkingen of vragen aan contact@bluetens.com.

ARTIKEL 1 – Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing, zonder beperking of voorbehoud aan alle verkoop door Bluetens Frankrijk, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met enig aandeelhouder gevestigd op 5, kruising passage Sint Bernard in Parijs (75011) opgenomen het register van handel en bedrijven van Parijs onder het nummer 804 310 795 ( “de verkoper”) met een niet-professional ( “Klanten of de Klant”) die wensen om de producten te koop worden aangeboden te verwerven door de verkoper ( ” The Products “) op de website” www.bluetens.com “. Ze vormen samen met de bestelbon de contractuele documenten die tegenover de partijen staan, met uitsluiting van alle andere documenten, prospectussen, catalogi of foto’s van de producten die slechts een indicatieve waarde hebben.

Ze specificeren in het bijzonder, en zonder beperking, de voorwaarden voor het bestellen, betalen, leveren en beheren van eventuele retouren van Producten die door Klanten zijn besteld.
De belangrijkste kenmerken van de producten en in het bijzonder de specificaties, illustraties en aanduidingen van afmetingen of capaciteit van de producten worden gepresenteerd op de website “www.bluetens.com”.

De klant moet dit lezen voordat hij een bestelling plaatst.
De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.
De contactgegevens van de verkoper zijn als volgt:
Bluetens Frankrijk
5, Saint Bernard Pass
75011 Parijs

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele andere algemene of bijzondere voorwaarden, in het bijzonder die welke van toepassing zijn op verkopen in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website “www.bluetens.com” en zullen, indien nodig, prevaleren op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.
De Klant verklaart deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd hen zonder beperking of voorbehoud door het vakje voor dit doel voor de uitvoering van het online bestelproces en de algemene voorwaarden voor het gebruik van internet “www.bluetens.com”.
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen onderhevig zijn aan latere wijzigingen, de versie die van toepassing is op de aankoop van de Klant is de versie die van kracht is op de website op de datum van het plaatsen van de bestelling. De wijzigingen zijn alleen bindend voor de gebruikers van de website “www.bluetens.com” vanaf hun online plaatsing en kunnen niet worden toegepast op eerder afgesloten transacties.

Tenzij het tegendeel is bewezen, vormen de gegevens die zijn vastgelegd in het computersysteem van de Verkoper een bewijs van alle transacties die met de Klant zijn afgesloten.
In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, heeft de Klant te allen tijde recht op toegang, rectificatie en verzet tegen al zijn persoonlijke gegevens door schriftelijk, per post en schriftelijk. zijn identiteit legitimeert, Bluetens France, 5, passage Saint Bernard in Parijs (75011).
Klant erkent fungeren als een consument – niet een reseller – en hebben de capaciteit om samen te trekken en het verwerven van de producten die worden aangeboden op de website www.bluetens.com zodanig zijn 16 (zestien) jaar minimum.

ARTIKEL 2 – Producten
Producten die te koop worden aangeboden op de website “www.bluetens.com” zijn: “Aangesloten elektrostimulatie-apparaten en accessoires”.
Ze worden gepresenteerd in de catalogus die is gepubliceerd op de website “www.bluetens.com” en zijn het onderwerp van een beschrijving die door de leverancier is opgesteld met vermelding van hun essentiële kenmerken in de zin van artikel L. 111-1 van de code van verbruik .

De gebruiksmethode van het Product wordt op de dag van levering verstrekt.
De producten voldoen aan de vereisten van de Franse wetgeving die van kracht was op het moment dat ze op de markt kwamen.
Dit medische hulpmiddel is met name een gereguleerd gezondheidsproduct dat krachtens deze verordening de CE-markering draagt ​​overeenkomstig Richtlijn 93/42 / EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen.

ARTIKEL 3 – Bestellingen
Het is aan de klant om op de website “www.bluetens.com” de producten te selecteren die hij wenst te bestellen, volgens de volgende modaliteiten:

– Bestudeer en selecteer de producten die hem interesseren en controleer hun kenmerken;
– Voeg de producten toe aan de virtuele winkelmand door op de daarvoor bestemde link te klikken;
– Selecteer en vul leveringsopties en factuurgegevens in;
– Controleer de inhoud van het winkelwagentje en de informatie over de leverings- en factuurgegevens;
– Valideer het commando;
– Voer de betaling uit;
– Bevestig en bewaar de orderbevestiging automatisch per e-mail op het aangegeven adres;

Een e-mailadres is vereist om een ​​bestelling te plaatsen.
De verkoop zal pas als definitief worden beschouwd na verzending aan de Koper van de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling door de Verkoper per e-mail en de verzameling door hem van de volledige prijs.
Elke bestelling die op de website “www.bluetens.com” wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een op afstand tussen de klant en de verkoper gesloten overeenkomst. De klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de evolutie van zijn bestelling.
Productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt. De verkoper behoudt zich het recht voor om de met de koper gesloten overeenkomst te annuleren zonder aansprakelijk te zijn in de volgende omstandigheden:

– het betreffende product is niet beschikbaar in de voorraden (de betaalde bedragen worden zo snel mogelijk terugbetaald aan de klant);
– factuur- en / of bezorggegevens zijn onjuist of kunnen niet worden geverifieerd;
– de bestelling is geïdentificeerd als waarschijnlijk fraude, inclusief maar niet beperkt tot leeftijdsvereisten en de kwaliteit van de consument van de Koper;
– betaling via overschrijving wordt niet binnen de aangegeven tijd ontvangen;
– de weergegeven prijzen bevatten een materiële fout;
– fouten in de beschrijving van het product.

De Verkoper is niet bedoeld om de Producten op de website “www.bluetens.com” rechtstreeks te verkopen aan professionals, maar alleen aan consumenten, voor hun persoonlijke behoeften.
De verkoper behoudt zich het recht voor om, in geval van een bestelling voor hetzelfde product in grote hoeveelheden, de koper door te verwijzen naar het juiste contactformulier.
De verkoper behoudt zich het recht voor om het adres of de solvabiliteit van de klant te controleren om fraude te voorkomen.

ARTIKEL 4 – Tarieven
De Producten worden geleverd tegen de tarieven die van kracht zijn op de website “www.bluetens.com” wanneer de bestelling door de Verkoper is geregistreerd.

De prijzen zijn uitgedrukt in euro’s Alle belastingen inbegrepen. Ze omvatten niet de kosten van verwerking, verzending, transport en levering, die bovendien worden aangerekend, onder de voorwaarden die worden vermeld op de website “www.bluetens.com” en die zijn berekend voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling. afhankelijk van het land van levering.
De tarieven houden rekening met kortingen of rabatten die door de Verkoper kunnen worden toegekend op de website “www.bluetens.com”.
Deze prijzen zijn vast en niet-herzienbaar gedurende hun geldigheidsperiode, zoals aangegeven op de website “www.bluetens.com”, de verkoper behoudt zich het recht voor om, buiten deze geldigheidsperiode, prijzen op elk moment te wijzigen.

De betaling gevraagd aan de klant komt overeen met het totale bedrag van de aankoop, inclusief deze kosten.
Een factuur wordt door de verkoper opgesteld en bij aflevering van de bestelde producten aan de klant geleverd.
Voor alle Producten die buiten de Europese Unie worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief BTW op de factuur berekend. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn. Ze zijn ten koste van en zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant.

ARTIKEL 5 – Betalingsvoorwaarden
De prijs is contant betaalbaar, volledig op de datum van het plaatsen van de bestelling door de Klant, als een veilige betaling, en wel als volgt:

– per creditcard: Visa, MasterCard, American Express, andere blauwe kaarten (Ecard bleu);
– via PayPal;

Betalingsgegevens worden in gecodeerde vorm uitgewisseld dankzij het E-Transactieprotocol van Crédit Agricole.
Geen extra kosten, hoger dan de kosten gemaakt door de Verkoper voor het gebruik van een betaalmiddel, kunnen aan de Klant worden gefactureerd. Betalingen door de klant worden niet als definitief beschouwd totdat de door de verkoper verschuldigde bedragen zijn betaald.
De verkoper behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de hierboven vermelde betalingsvoorwaarden, de levering van lopende bestellingen door de klant op te schorten of te annuleren.

ARTIKEL 6 – Leveringen
Producten besteld door de klant zal worden geleverd binnen de volgende termijnen aan de door de klant bij de bestelling de www.bluetens.com website adres. Deze termijnen worden verstrekt ter informatie:

– In Europees Frankrijk: 2-3 dagen;
– In de lidstaten van de Europese Unie: 5-7 dagen;
– In landen buiten de EU: tot 10 dagen.

De levering omvat de overdracht aan de cliënt de fysieke bezit of beheer van het product.
Met uitzondering van speciale gevallen of onbeschikbaarheid van één of meer producten, zal de bestelde producten worden geleverd in een keer. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de levering onderwerp te splitsen, in voorkomend geval, aan de klant te informeren via e-mail naar het adres bij de bestelling. Geen extra verzendkosten in rekening worden gebracht.

Verkoper gaat ermee akkoord om alles in het werk om de opdracht van de klant binnen de hierboven vermelde producten te leveren gebruiken. Echter, als de bestelde producten na het sluiten van de overeenkomst voor andere doeleinden dan overmacht of als gevolg van de klant reden om niet binnen 30 dagen worden geleverd, de verkoop kan worden geannuleerd op schriftelijk verzoek van de Klant de voorwaarden L.138-2 en L.138-3 artikelen van de consument Code omstandigheden. De door de klant betaalde bedragen zullen worden terugbetaald aan het uiterlijk binnen veertien dagen na de datum van beëindiging van het contract, met uitsluiting van enige schadevergoeding of verrekening.

De leveringen gebeuren door een onafhankelijke vervoerder, om de door de klant vermeld bij het bestellen en waaraan de drager kan gemakkelijk toegang tot adres. In geval van een speciaal verzoek van de klant met betrekking tot verpakking eisen en het transport van de bestelde producten, naar behoren schriftelijk aanvaard door de verkoper, zal de kosten gerelateerd zijn aanvullende specifieke facturatie op schatting die vooraf schriftelijk aanvaard door zijn klant.

De klant is nodig om de status van de geleverde producten te controleren. Het heeft een periode van zeven (7) dagen na de levering te formuleren schriftelijk (e-mail, e-mail) voorbehouden of claims voor niet-conformiteit of vice schijnbare van de geleverde producten (bijvoorbeeld pakket al is geopend beschadigd …) met bewijsstukken ter (inclusief afbeeldingen) verband. Na deze tijd en niet-naleving van deze formaliteiten, zullen de producten compliant en vrij van gebreken worden geacht en er geen claim zal op geldige wijze door de verkoper worden aanvaard.
De verkoper zal terugbetalen of vervangen zo snel mogelijk en op zijn kosten, de geleverde Producten waarvan het gebrek aan conformiteit of zichtbare of verborgen gebreken naar behoren zijn bewezen door de klant, overeenkomstig de artikelen L. 211-4 en volgende van de Code en die bepaald in deze verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 7 – Overdracht van eigendom – Overdracht van risico’s
De overdracht van de eigendom van de producten van de verkoper ten behoeve van de klant, zal alleen plaatsvinden na volledige betaling door deze laatste, en dit ongeacht de leveringsdatum van de Producten.
Ongeacht de datum van overdracht van de eigendom van de producten, de overgang van het risico van verlies en schade daaraan, zal alleen worden gerealiseerd als de klant fysiek in ontvangst neemt van de producten. Producten waardoor reizen voor risico van de verkoper.

Artikel 8 – Herroepingsrecht – retour en annulering
Het is de klant aan de juistheid van de bestelling te controleren en onmiddellijk te melden eventuele fouten. Eventuele wijzigingen van de bestelling door de Klant wordt door de verkoper binnen de grenzen van haar mogelijkheden worden beschouwd en op voorwaarde dat ze via e-mail een melding voor de verwachte datum van verzending van de bestelling.

In het geval dat deze wijzigingen niet door de verkoper kon worden aanvaard, zal de door de klant betaalde bedragen binnen een periode van 3 (drie) weken na de kennisgeving van het onvermogen om de door de aangezochte wijzigingen te accepteren maximum worden teruggegeven aan hem klant (tenzij het de voorkeur om een ​​krediet te ontvangen).

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen, heeft de klant een termijn van veertien dagen na ontvangst van het product tot zijn recht van herroeping van de verkoper uit te oefenen, zonder opgave van redenen te geven of een boete aan het einde van betalen omwisseling of terugbetaling, op voorwaarde dat de producten worden teruggestuurd in hun originele verpakking en in perfecte staat binnen veertien dagen na de kennisgeving aan de verkoper van de beslissing om de klant te trekken.
De rendementen moeten in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, handleidingen …) om hun marketing club in nieuwe staat, samen met de factuur. Beschadigde, vervuilde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

Het herroepingsrecht dient te worden uitgeoefend per e-mail op het volgende adres: service@bluetens.com; een ontvangstbevestiging op een duurzame drager wordt onmiddellijk door de verkoper aan de klant meegedeeld of een andere verklaring, ondubbelzinnig, die de wil tot intrekking uitdrukt. In het geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde periode, worden alleen de prijs van de gekochte Producten en de leveringskosten terugbetaald, de retourkosten blijven de verantwoordelijkheid van de Klant.
De uitwisseling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of terugbetaling zal worden gedaan binnen een periode van 15 (vijftien) dagen na ontvangst door de verkoper van de producten die door de klant zijn geretourneerd onder de voorwaarden van dit artikel.
Het retourneren van de producten is de verantwoordelijkheid van de klant; het is daarom raadzaam om de retourbewaking uit te voeren en aan te bevelen met vermelding van de waarde van het product.

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid van de verkoper – Garantie
De producten die worden verkocht op de website “www.bluetens.com” voldoen aan de geldende voorschriften in Frankrijk.
De door de verkoper geleverde producten hebben automatisch recht op en zonder extra betaling, ongeacht het herroepingsrecht, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden die in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedefinieerd:
– de wettelijke garantie van overeenstemming zoals bedoeld in de artikelen L. 211-4 tot en met L. 211-14 van de consumentenwetgeving, voor producten die kennelijk defect, beschadigd of beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de bestelling;

Als zodanig:

“Artikel L211-4 van de consumentencode: de verkoper is verplicht om goederen af ​​te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestond op het moment van levering.

Het reageert ook op elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer het door het contract aan hem is opgeladen of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

Artikel L211-5 van de consumentenwet: Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet het eigendom:

1 ° Geschikt zijn voor het gebruikelijke verwachte gebruik van een soortgelijk goed en, waar van toepassing:
– overeenstemmen met de beschrijving door de verkoper en de kwaliteiten bezitten die hij aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of een model;
– de kwaliteiten te presenteren die een koper legitiem mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2 ° of de kenmerken hebben die in onderling overleg door de partijen zijn bepaald of geschikt zijn voor een speciaal doel dat de koper heeft nagestreefd, dat aan de verkoper is bekendgemaakt en dat de laatste heeft aanvaard.
Artikel L. 211-12 van de consumentenwet: de actie die het gevolg is van het gebrek aan overeenstemming wordt voorgeschreven door twee jaar vanaf de levering van de goederen. “

De klant:

– heeft een termijn van 2 jaar vanaf levering van het eigendom om op te treden;
– kan kiezen tussen de reparatie of vervanging van de woning, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L211-9 van de consumentenwet;
– is vrijgesteld van het melden van het bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het goed gedurende de 24 maanden na de levering van het goed.

De wettelijke garantie voor conformiteit is van toepassing ongeacht de handelsgarantie.
De klant kan beslissen om de garantie van verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 van het burgerlijk wetboek toe te passen en kan, indien nodig, kiezen tussen de oplossing van de verkoop of een verlaging van de verkoopprijs.
– de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als bedoeld in de artikelen 1941 tot 1649 van het Franse burgerlijk wetboek, als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die van invloed is op de geleverde producten en deze ongeschikt maakt voor gebruik;
De verkoper zal producten of onderdelen die onder de garantie vallen als niet-conform of defect, terugbetalen, vervangen of gerepareerd hebben.
De verzendkosten worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden vergoed na overlegging van de ontvangstbewijzen.

Restituties van producten die als niet-conform of gebrekkig worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk na de vaststelling door de verkoper van het gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek worden gemaakt.
De terugbetaling gebeurt met een tegoed op de bankrekening van de klant of via Paypal.
De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet worden gemaakt in de volgende gevallen:
– niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten zijn geleverd, en die de klant moet controleren;
– in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de klant, zoals in het geval van normale slijtage van het product, een ongeval of overmacht.
De garantie van de Verkoper is in elk geval beperkt tot het vervangen of terugbetalen van niet-conforme of gebrekkige Producten.

ARTIKEL 10 – Garantie en service na verkoop
Alle apparaten verkocht door Bluetens France worden getest voor aflevering en verkocht onder de fabrieksgarantie.
De fabrikant verbindt zich ertoe het product te repareren of te vervangen als het een defect blijkt binnen 24 (vierentwintig) maanden na de bevestiging van de verkoop, na overlegging van de factuur die de garantie waard is .
De garantie strekt zich uit tot de onderdelen en arbeid die nodig zijn voor onderhoud.
De fabrikant kan naar eigen goeddunken de storing binnen een redelijke termijn verhelpen of het product vervangen door een ander in goede staat. De fabrikant mag in geen enkel geval worden verplicht tot betaling van enigerlei bedrag, inclusief maar niet beperkt tot, tijdelijke immobilisatie van het product, een aandoening, een verlies van zeggenschap, winstderving, bedrijfsonderbreking of ander soortgelijk verlies.
De garantie wordt verleend voor alle producten, inclusief een Bluetens-apparaat dat wordt verkocht op de site “www.bluetens.com” zonder territoriale limiet.

Volgens artikel L. 211-16 van de Code de la consommation: “Wanneer de koper de verkoper vraagt, tijdens de garantie die hem werd verleend tijdens de verwerving of reparatie van een eigendom meubilair, een opknapbeurt gedekt door de garantie, elke periode van immobilisatie van ten minste zeven dagen wordt toegevoegd aan de duur van de garantie die nog moest worden uitgevoerd. Deze termijn loopt van het verzoek tot tussenkomst van de koper of de voorziening voor herstel van het betreffende pand, indien deze bepaling aansluit op het verzoek tot tussenkomst. ”
Garantieclaims moeten per e-mail worden verzonden naar de klantenservice van de verkoper via contact@bluetens.com.
Producten die onder de garantie vallen, moeten volledig en in hun originele staat en verpakking worden teruggestuurd na ontvangst van de bevestiging van de claim door de klantenservice.
De consument krijgt de retourzending uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het product door de fabrikant terugbetaald op basis van de kosten van een pakketpost die tegen het huidige lage tarief is betaald.

De garantie is uitgesloten in de gevallen waarin de fouten van de producten afkomstig zijn van:

– breuk als gevolg van ongelukken, incidenten of aansluitingen die niet in overeenstemming zijn met de gebruiksinstructies en / of deze algemene verkoopvoorwaarden;
– stroomuitval;
– een computervirus;
– een gebruik van het Product dat verschilt van dat waarvoor het is ontworpen en vervaardigd;
– niet-naleving van de instructies voor montage, gebruik of onderhoud;
– wijzigingen, interviews of interventies die niet zijn gedaan door de gespecialiseerde dienst van Bluetens of zijn bevoegde agenten voor dit doel;
– het toevoegen of gebruiken van onderdelen, componenten of accessoires anders dan die worden verkocht of aanbevolen door Bluetens.

ARTIKEL 11 – IT en VRIJHEID
Op grond van wet 78-17 van 6 januari 1978 wordt eraan herinnerd dat de persoonlijke gegevens die van de klant worden gevraagd noodzakelijk zijn voor de verwerking van zijn bestelling en de voorbereiding van facturen, in het bijzonder.
Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de potentiële partners van de Verkoper die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, verwerking, beheer en betaling van bestellingen. De verwerking van informatie die via de website “www.bluetens.com” is gecommuniceerd, is aan de CNIL gemeld. De klant heeft, in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regelgeving, recht op permanente toegang, wijziging, rectificatie en verzet tegen de informatie die hem betreft. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de voorwaarden die zijn gedefinieerd op de website “www.bluetens.com”.

ARTIKEL 12 – Intellectuele eigendom
De inhoud van de website “www.bluetens.com” is eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en vormt waarschijnlijk een misdaad van namaak.
Bovendien behoudt de Verkoper het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto’s, presentaties, studies, tekeningen, modellen, prototypen, … gemaakt voor het leveren van Diensten aan de Klant. De klant verbiedt daarom elke reproductie of exploitatie van dergelijke studies, tekeningen, modellen en prototypen, … zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper, die deze aan een financiële tegenpartij kan voorschrijven.

ARTIKEL 13 – Toepasselijk recht
Deze algemene verkoopvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende transacties worden beheerst door Frans recht, met inachtneming van de dwingende bepalingen van het land waar de klant woonachtig is.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn in het Frans geschreven. Als ze worden vertaald in een of meer vreemde talen, alleen de Franse tekst zou voordoen in geval van betwisting.

ARTIKEL 14 – Geschillen
Alle geschillen die aankoop en verkoop transacties onder deze voorwaarden van de verkoop gesloten zou kunnen leiden, zowel voor hun geldigheid, interpretatie, de uitvoering, de beëindiging, de gevolgen daarvan en de gevolgen daarvan en die niet konden hebben worden opgelost tussen de verkoper en de klant aan de bevoegde rechtbanken van gemeen recht voorwaarden te worden ingediend.
De klant wordt geïnformeerd dat hij in elk geval kan gebruik maken van een conventionele bemiddeling, in het bijzonder met de Commissie van bemiddeling verbruik (artikel L 534-7 van de Code) of van bestaande sectorale bemiddeling lichamen en waarvan de referenties zijn op de website “www.bluetens.com” of een alternatieve geschillenbeslechting (bemiddeling, bijvoorbeeld) in geval van betwisting.

ARTIKEL 15 – Precontractuele informatie – acceptatie door de klant
De klant erkent te hebben bericht ontvangen, voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling, in een leesbare en begrijpelijke wijze, van deze Verkoop- en alle informatie en informatie in de artikelen L. 111-1 tot en met L. 111-7 van de consumentenwet en in het bijzonder:

– de essentiële kenmerken van het product, rekening houdend met het gebruikte communicatiemiddel en het betrokken product;
– de prijs van producten en bijkomende kosten;
– de periode waarin de Verkoper zich verbindt om het Product te leveren;
– informatie over de identiteit van de verkoper, de post, telefoon en elektronische contactgegevens, en haar activiteiten, als niet duidelijk is uit de context;
– informatie over wettelijke en contractuele garanties en hoe deze worden geïmplementeerd;
– de functionaliteiten van de digitale inhoud en, in voorkomend geval, de interoperabiliteit ervan;
– de mogelijkheid om gebruik te maken van een conventionele bemiddeling in geval van een geschil;
– informatie met betrekking tot het herroepingsrecht (bestaan, termen, tijd, procedures voor dit recht en de standaardvorm van het herroepingsrecht), de kosten van de terugkeer van de producten, de beëindiging bepalingen en andere belangrijke voorwaarden.

Het feit dat een individuele bestelling op de website “www.bluetens.com” impliceert acceptatie en volledige aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, zoals uitdrukkelijk erkend door de klant, die in het bijzonder geeft overheersen van elk tegenstrijdig document, dat voor de verkoper onbereikbaar zou zijn.

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-uitvoering of slechte prestaties als gevolg van hetzij het feit dat de koper op de hoogte onoverkomelijk en onvoorspelbaar derde contract, of aan overmacht. aansprakelijkheid van Verkoper worden gemaakt voor niet-naleving van het product aan land van de consument van het recht behoort om te controleren of het product wordt verboden uit de verkoop in het land.
Ondanks de zorg die aan de ontwikkeling en actualisering van de inhoud van een website www.bluetens.com, kunnen onjuiste of onvolledige informatie er verschijnen. Deze zullen waarschijnlijk niet de verantwoordelijkheid van de Verkoper op zich nemen.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik “www.bluetens.com” met inbegrip van computer virus. Ondanks het gebruik van een versleutelde beveiligingssoftware, de verkoper aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatie en kan niet instaan ​​voor de veiligheid van de informatie en betalingen die via het internet of e-mail.
De verkoper kan niet aansprakelijk voor schade door een derde partij als gevolg van het gebruik van een product of verkeerd gebruik van het product te lijden worden gehouden.

ARTIKEL 17 – Persoonlijke ruimte
Als u zich registreert op de site “www.bluetens.com” De klant moet de privacy van haar verbindingselementen (gebruikersnaam en wachtwoord) te beschermen en zich te onthouden van hen te communiceren aan derden.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om toegang tot de persoonlijke account van een cliënt uit te schakelen indien zij menen dat zij haar contractuele verplichtingen of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden.

ARTIKEL 18 – Slotbepalingen
Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard, zou de toepasbaarheid van de resterende Verkoopvoorwaarden niet worden aangetast, terwijl de andere clausules van kracht blijven.
Een verklaring van afstand of vertraging door de Verkoper om de uitvoering door de Klant van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden te claimen, vormt geen verklaring van afstand van de rechten die hij bezit en geeft de Klant niet het recht om af te zien van de naleving van de Algemene Voorwaarden.
Deze verkoopvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle eerdere en huidige overeenkomsten tussen Bluetens Limited en de klant. Een verklaring van afstand van een bepaling van de Verkoopvoorwaarden zal alleen van kracht zijn na de schriftelijke handtekening van een vertegenwoordiger van Bluetens Limited.