Juridische kennisgevingen

JURIDISCHE VERMELDINGEN

 

Gebruiksvoorwaarden

Het doel van de site is om informatie te verstrekken en Bluetens-producten te verkopen.
Door deze site te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij de voorwaarden en waarschuwingen op deze pagina heeft gelezen en deze zonder voorbehoud aanvaardt.

Juridische informatie
Site Manager

De website www.bluetens.com is eigendom van Bluetens France, Société Anonyme Simplifiée met een kapitaal van 4000 euro met hoofdzetel op nummer 5, passage Saint Bernard in Parijs (75011) en geregistreerd bij het Handels- en Bedrijvenregister. Parijs onder nummer 804 310 795.

BTW nummer: FR70 804 310 795
E-mail: contact@bluetens.com
Verantwoordelijke uitgever: Cyrille Delahodde
Creatieve en visuele kredieten: Bluetens France

Website Host

Gandi SAS
63-65 Massena Boulevard
75013 Parijs Frankrijk
+33 (1) 70 37 76 61

Beperking van aansprakelijkheid en uitsluiting van garantie

Bluetens France heeft de juistheid van de informatie op zijn site zorgvuldig gecontroleerd. Bluetens France streeft naar regelmatige updates en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de inhoud te wijzigen.
Bluetens France wijst ook elke verantwoordelijkheid af (direct of indirect) in het geval van vertraging, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze pagina’s, evenals in geval van onderbreking, onbeschikbaarheid of het hacken van de service.
Bluetens France kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site.
Als u fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen opmerkt, kunt u dit melden aan de Bluetens France Communication Department (contact@bluetens.com).

Persoonlijke gegevens

Bluetens France verklaart een geautomatiseerde verwerking uit te voeren van alle persoonlijke gegevens die zijn gecommuniceerd door de internetgebruikers van de website www.bluetens.com, met name tijdens een registratie op de website, tijdens een contact met het bedrijf of tijdens het plaatsen van bestelling.
De communicatie van persoonlijke gegevens impliceert acceptatie van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
De geautomatiseerde verwerking van persoonlijke informatie, inclusief het beheer van de e-mailadressen van internetgebruikers die een online formulier invullen op de website www.bluetens.com of in contact komen met het bedrijf Bluetens, is het onderwerp geweest van een verklaring – onder nummer 1836984 – bij de Nationale Commissie Informatique et Libertés, in toepassing van de bepalingen van de wet van 6 januari 1978.

doelstellingen

De verzamelde persoonlijke informatie zal in wezen helpen bezoekers beter te begrijpen, het orderbeheer te optimaliseren en hen over het bedrijf te informeren. Ze zijn niet bedoeld om te worden doorverkocht of gecommuniceerd aan derden.
Ze zijn bedoeld voor het bedrijf Bluetens France, bedrijf dat verantwoordelijk is voor behandelingen.

duur

De persoonlijke gegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt, indien nodig, totdat de gebruiker, die persoonlijke gegevens heeft verstrekt, een opnameverzoek doet.

Verplichte persoonlijke gegevens

Bij het communiceren van persoonlijke gegevens op de website www.bluetens.com wordt aangegeven of de communicatie optioneel of verplicht is door een asterisk aan te geven wanneer de communicatie verplicht is.
Het ontbreken van een verplicht antwoord op een verzoek om persoonlijke gegevens houdt, indien nodig, de onmogelijkheid in om een ​​formulier te verzenden of contact op te nemen met Bluetens France.

Internetrechten

Overeenkomstig het Franse recht hebben internetgebruikers van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door het bedrijf Bluetens France het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en het recht om rectificatie, bijwerking en verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Om van dit recht gebruik te maken, moet de bezoeker ofwel schrijven per post naar het hoofdkantooradres van het bedrijf Bluetens France, of een e-mail sturen naar het volgende adres: service@bluetens.com.

Link naar andere sites

Het bedrijf Bluetens France kan op haar website www.bluetens.com links naar sites van derden aanbieden.
Deze links kunnen de verantwoordelijkheid van het bedrijf Bluetens France niet overnemen, met name met betrekking tot de inhoud van deze sites. Bluetens France is niet verantwoordelijk voor de hyperlinks naar deze site en verbiedt iedereen om een ​​dergelijke link te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

auteursrecht

Toegang tot de site www.bluetens.com geeft u recht op privé en niet-exclusief gebruik van deze site. De volledige site (logo’s, afbeeldingen, foto’s, kaarten …) wordt beschermd door de geldende wetgeving met betrekking tot het intellectueel eigendom en is eigendom van het bedrijf Bluetens France. Dientengevolge is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, verboden zonder voorafgaande toestemming, evenals enige vertaling, aanpassing, transformatie of opstelling door een kunst of proces.

Alle rechten op reproductie, aanpassing en vertaling zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten.

koekjes

De Bluetens-website kan soms een cookie op uw computer plaatsen. Dit is een gegevensblok dat niet wordt gebruikt voor identificatiedoeleinden, maar wordt gebruikt om informatie over de navigatie van uw computer op onze site vast te leggen (de pagina’s die u hebt bekeken, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.) die we tijdens uw volgende bezoeken zullen kunnen lezen en die het mogelijk maken om de kwaliteit van de site te verbeteren.

De houdbaarheid van deze informatie op uw computer is 1 jaar.

Wij informeren u dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van “cookies” door uw browser als volgt te configureren:
Voor Microsoft Internet Explorer 6.0:

1. Kies het menu Tools (of Tools ) en vervolgens Internetopties (of Internetopties ).
2. Klik op het tabblad Privacy (of Vertrouwelijkheid )
3. Selecteer het gewenste niveau met behulp van de schuifregelaar.

Voor Microsoft Internet Explorer 5:

1. Kies het menu Tools (of Tools ) en vervolgens “Internetopties ” (of Internetopties ).
2. Klik op het tabblad Beveiliging (of Beveiliging )
3. Selecteer Internet en Customize Level (of CustomLevel )
4. Zoek cookies en kies de optie die bij u past

Voor Netscape 6.X en 7. X:

1. Kies het menu Edition > Voorkeuren
2. Vertrouwelijkheid en veiligheid
3. Cookies

Voor Netscape Communicator 4.X:

1. Kies het menu Wijzigen > Voorkeuren
2. Klik op de Advanced optie
3. Cookies sectie

Voor Opera 6.0 en hoger:

1. Kies het menu Bestand > Voorkeuren
2. Privacy