Mentions légales

Informacje prawne

 

Warunki użytkowania
Celem witryny jest dostarczanie informacji i sprzedaż produktów Bluetens.
Korzystając z tej strony, użytkownik potwierdza, że miał możliwość zapoznania się z warunkami i ostrzeżeniami wyszczególnionymi na tej stronie i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Informacje prawne
Kierownik budowy
Strona internetowa www.bluetens.com jest własnością Bluetens France, Société Anonyme Simplifiée z kapitałem 4000 euro, którego siedziba znajduje się w 5, przejście Saint Bernard w Paryżu (75011) i zarejestrowana w rejestrze handlu i spółek. Paryż pod numerem 804 310 795.

Numer VAT: FR70 804 310 795
E-mail: contact@bluetens.com
Redaktor odpowiedzialny: Cyrille Delahodde
Twórcze i wizualne osiągnięcia: Bluetens France

Host witryny Gandi SAS
63-65 Massena Boulevard 75013 Paryż Francja
+33 (1) 70 37 76 61

Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie gwarancji
Bluetens France dokładnie sprawdził dokładność informacji zawartych na jego stronie. Bluetens France stara się zapewnić jego regularną aktualizację i zastrzega sobie prawo do zmiany treści w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.
Bluetens France również odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności (bezpośredniej lub pośredniej) w przypadku opóźnienia, błędu lub pominięcia w odniesieniu do treści i wykorzystania tych stron, a także w przypadku przerwania, niedostępności lub hakowanie usługi.
Bluetens France nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z tej strony.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub pominięcia, możesz poinformować o tym Dział Komunikacji Bluetens France (contact@bluetens.com).

Dane osobowe
Bluetens France oświadcza, że ​​przeprowadzi automatyczne przetwarzanie wszystkich danych osobowych przekazywanych przez użytkowników Internetu na stronie internetowej www.bluetens.com, w szczególności podczas rejestracji na wspomnianej stronie internetowej, podczas kontaktu z firmą lub podczas złożenie zamówienia.
Przekazywanie danych osobowych oznacza akceptację automatycznego przetwarzania danych osobowych.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym zarządzanie adresami e-mail użytkowników Internetu wypełniających formularz online na stronie internetowej www.bluetens.com lub wchodzących w kontakt z firmą Bluetens, było przedmiotem deklaracji – pod numerem 1836984 – w National Commission Informatique et Libertés, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r.

cele
Zebrane dane osobowe zasadniczo pomogą lepiej zrozumieć odwiedzających, zoptymalizować zarządzanie zamówieniami i poinformować ich o firmie. Nie mają być odsprzedawane ani przekazywane osobom trzecim. Są one przeznaczone dla firmy Bluetens France, firmy odpowiedzialnej za zabiegi.

czas trwania
Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do celów, dla których są gromadzone i przetwarzane, jeśli to konieczne, dopóki użytkownik, który przekazał dane osobowe, nie złoży wniosku o wypłatę.

Obowiązkowe dane osobowe
Podczas przekazywania danych osobowych na stronie internetowej www.bluetens.com, wskazane jest, czy komunikacja jest opcjonalna lub obowiązkowa poprzez wskazanie gwiazdki, gdy komunikacja jest obowiązkowa.
Brak obowiązkowej odpowiedzi na wniosek o dane osobowe pociąga za sobą, w razie konieczności, niemożność wysłania formularza lub skontaktowania się z Bluetens France.

Prawa do Internetu

Zgodnie z francuskim prawem użytkownicy internetu, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę Bluetens France, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do żądania ich poprawienia, aktualizacji i usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik musi albo napisać pocztą na adres siedziby firmy Bluetens France, albo wysłać wiadomość e-mail na adres: service@bluetens.com.

Link do innych stron
Firma Bluetens France może zaoferować na swojej stronie internetowej www.bluetens.com linki do stron osób trzecich.
Linki te nie mogą angażować się w odpowiedzialność firmy Bluetens France, zwłaszcza w odniesieniu do zawartości tych stron.
Bluetens France nie ponosi odpowiedzialności za linki hipertekstowe do tej strony i zabrania komukolwiek tworzenia takiego linku bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

prawo autorskie
Dostęp do strony www.bluetens.com daje Ci prawo do prywatnego i niewyłącznego korzystania z tej strony. Cała strona (logo, grafika, fotografie, mapy …) jest chroniona przez obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej i jest własnością firmy Bluetens France. W związku z tym wszelkie kopiowanie, nawet częściowe, jest zabronione bez uprzedniej zgody, jak również jakiegokolwiek tłumaczenia, adaptacji, transformacji lub aranżacji za pomocą jakiejkolwiek sztuki lub procesu.
Wszelkie prawa do reprodukcji, adaptacji i tłumaczenia są zastrzeżone, w tym dla dokumentów do pobrania.

ciastka
Strona internetowa Bluetens może czasami wymagać umieszczenia pliku cookie na Twoim komputerze. Jest to blok danych, który nie jest wykorzystywany do celów identyfikacji, ale służy do rejestrowania informacji o nawigacji komputera na naszej stronie (oglądane strony, data i czas konsultacji itp.), który będziemy mogli przeczytać podczas kolejnych wizyt, co umożliwi poprawę jakości strony.
Okres przechowywania tych informacji na komputerze wynosi 1 rok.
Informujemy, że możesz sprzeciwić się rejestracji plików „cookie”, konfigurując przeglądarkę w następujący sposób:

Dla Microsoft Internet Explorer 6.0:

1. Wybierz menu Narzędzia (lub Narzędzia), a następnie Opcje internetowe (lub Opcje internetowe).
2. Kliknij kartę Prywatność lub Poufność
3. Wybierz żądany poziom za pomocą suwaka.

Dla Microsoft Internet Explorer 5:

1. Wybierz menu Narzędzia (lub Narzędzia), a następnie „Opcje internetowe” (lub Opcje internetowe).
2. Kliknij kartę Bezpieczeństwo (lub Zabezpieczenia)
3. Wybierz Internet i Dostosuj poziom (lub Poziom niestandardowy)
4. Znajdź pliki cookie i wybierz odpowiednią opcję

Dla Netscape 6.X i 7. X:

1. Wybierz menu Edycja> Preferencje
2. Poufność i bezpieczeństwo
3. Pliki cookie

Dla Netscape Communicator 4.X:

1. Wybierz menu Zmień> Preferencje
2. Kliknij opcję Zaawansowane
3. Sekcja plików cookie

Dla Opery 6.0 i nowszych:

1. Wybierz menu Plik> Preferencje
2. Prywatność