Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

 

 

Ogólne warunki użytkowania

Niniejsza strona internetowa służy dwu celom: przekazywaniu informacji i sprzedaży produktów spółki Bluetens.
Korzystając z niniejszej strony użytkownik potwierdza, że miał wgląd w niniejsze szczegółowe warunki i ostrzeżenia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

INFORMACJE PRAWNE

ZARZĄDZAJĄCY STRONĄ INTERNETOWA

Niniejsza strona internetowa stanowi własność Bluetens France, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym w wysokości 4000 EUR, z siedzibą w Paryżu (kod pocztowy 75011), Passage Saint Bernard 5, zarejestrowanej w Rejestrze Handlu i Spółek Paryża pod numerem 804 310 795.

Nr VAT: FR20 814 517 959
E-mail: contact@bluetens.com
Wydawca odpowiedzialny: Cyrille Delahodde – cs@bluetens.com
Autor i widok: Bluetens France

HOST STRONY WEB

Gandi SAS
63-65 Boulevard Massena
75013 Paryż, Francja
+33 (1) 70 37 76 61

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I GWARANCJA

Bluetens France dokłada wszelkich starań by sprawdzać rzetelność informacji zawartych w swej aplikacji mobilnej. Stara się zapewnić regularną aktualizację i zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści w czasie dowolnym i bez uprzedzenia.
Bluetens France odrzuca wszelką odpowiedzialność (bezpośrednią i pośrednią) za wszelkie opóźnienia, błędy lub braki związane z treścią i korzystaniem z tych stron, jak i za przerwy, niedostępność i hacking.
Bluetens France nie odpowiada za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody związane z korzystaniem z niniejszej strony.

Wszelkie błędy, nieścisłości i braki można zgłaszać w Bluetens Communication Service (cs@bluetens.com).

DANE OSOBOWE

Bluetens France oświadcza, że przetwarza automatycznie wszelkie dane osobowe podane przez użytkownika na stronie internetowej, w tym związane z przetwarzaniem zamówienia i pierwszym kontaktem ze spółką.
Przekazując dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na ich automatyczne przetwarzanie.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych, w tym adresów poczty email użytkowników wypełniających formularze na stronie www.bluetens.com lub zwracaja się do spółki Bluetens było przedmiotem oświadczenia nr 1836984 dla „Commission Nationale Informatique et des Libertes” na podstawie ustawy z 6 stycznia 1978 r.

Cele

Gromadzone dane osobowe w zasadzie pozwalają lepiej poznać gości, usprawniać składanie zamówień i przekazywać użytkownikom informacje o spółce.
Nie planuje się sprzedaży ani przekazywania stronom trzecim danych osobowych.
Są one przeznaczone dla spółki Bluetens France, zajmującej się ich przetwarzaniem.

Czas przechowywania

Dane osobowe zapisuje się na czas konieczny dla celów, w jakich są gromadzone i przetwarzane; w razie konieczności do czasu, gdy użytkownik przekazujący swe dane osobowe zażąda ich usunięcia.

Dane osobowe obowiązkowe

Strona internetowa zawiera informację, czy dane osobowe są obowiązkowe, czy opcjonalne. Dane konieczne oznacza gwiazdka.
Brak danych osobowych koniecznych może uniemożliwić przesłanie spółce Bluetens formularza kontaktowego lub dostęp do wszystkich usług oferowanych przez aplikację Bluetens.

Prawa użytkowników internetu

Użytkownik, którego dane osobowe przetwarza spółka Bluetens France, ma prawo wglądu w swoje dane osobowe i żądania ich korekty, aktualizacji i usunięcia. By skorzystać z tego prawa, użytkownik musi albo przesłać wniosek pocztą do siedziby spółki Bluetens France albo przesłać email na adres:  cs@bluetens.com.

ŁĄCZA DO INNYCH STRON

Spółka Bluetens France może na własnej stronie internetowej proponować łącza do stron internetowych stron trzecich.
Bluetens France nie odpowiada za łącza do innych stron internetowych i w szczególności za treść tych stron.
Bluetens France nie odpowiada za łącza hipertekstowe do niniejszej aplikacji i zakazuje utworzenia takiego łącza bez uprzedniego zezwolenia na piśmie.

PRAWA AUTORSKIE

Bluetens France przyznaje użytkownikowi prywatne i niewyłączne prawo do użytkowania strony internetowej www.bluetens.com.

Całość aplikacji (logo, grafika, zdjęcia, mapy itd.) objęta jest ochroną na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Własności Intelektualnej licencjonowanej przez Bluetens France. W związku z tym wszelkie reprodukcje, nawet częściowe, są zakazane bez uprzedniego zezwolenia, podobnie jak tłumaczenie, adaptacja, transformacja lub ułożenie dowolną techniką lub procesem.

Zastrzega się wszelkie prawa do reprodukcji, adaptacji i tłumaczenia, w tym zapisywalne dokumenty.

PLIKI COOKIES

Strona internetowa Bluetens może okresowo umieścić plik cookie w komputerze użytkownika. Jest to blok danych nie przeznaczonych do identyfikacji, natomiast zapisujący dane wizyty użytkownika na stronie internetowej Bluetens (strony przeglądane przez użytkownika, data i czas, itd.) Informacje te mogą być odczytane podczas kolejnych wizyt użytkownika.  Pomaga to ulepszać jakość strony.

Czas przechowywania tych danych w komputerze użytkownika wynosi 1 (jeden) rok.

Niniejszym informujemy, że użytkownik może wykluczyć zapisywanie plików cookies poprzez skonfigurowanie swej przeglądarki w następujący sposób:

Dla Microsoft Internet Explorer 6.0 :

1. Wybierz menu Narzędzia, następnie Opcje internetowe
2. Kliknij zakładkę Poufność
3. Wybierz suwakiem odpowiedni poziom.

Dla Microsoft Internet Explorer 5 :

1. Wybierz menu Narzędzia, następnie Opcje internetowe
2. Kliknij zakładkę Bezpieczeństwo
3. Wybierz Internet, następnie Poziom użytkownika.
4. Wybierz cookies i najbardziej odpowiednią opcję.

Dla Netscape 6.X i 7.X :

1. Wybierz z menu Edycja i Preferencje
2. Prywatność i bezpieczeństwo
3. Cookies

Dla Netscape Communicator 4.X :

1. Wybierz z menu Modyfikuj i Preferencje
2. Kliknij opcję Dalej
3. Kliknij opcję Dalej

Dla Opera 6.0 i wyżej :

1. Wybierz z menu Plik i Preferencje
2. Prywatność