Juridische kennisgeving

 

Het doel van de site is om informatie te verstrekken en Bluetens-producten te verkopen. Door deze site te gebruiken, erkent de internetgebruiker de mogelijkheid te hebben gehad om de voorwaarden en waarschuwingen op deze pagina te lezen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Zie pagina Algemene verkoopvoorwaarden.

 

Legale informatie

Locatiebeheerder

De site www.bluetens.com is eigendom van Bluetens France, Société Anonyme Simplifiée met een kapitaal van 4000 euro waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 5, passage Saint Bernard in Parijs (75011) en geregistreerd bij het handels- en ondernemingsregister van Parijs onder het nummer 804310795.

 

BTW nummer: FR70 804310795
E-mail: cs@bluetens.com
Verantwoordelijke uitgever: Bluetens France
Creatie en visuele credits: Bluetens France

 

Host van de website
Amazon Web Services EMEA SARL
38 avenue John F.Kennedy,
L-1855 Luxemburg

 

Persoonlijke gegevens

Zie vertrouwelijkheid

  

Auteursrechten

Toegang tot de site www.bluetens.com geeft u een privé en niet-exclusief gebruiksrecht van deze site. De volledige site (logo's, grafische afbeeldingen, foto's, kaarten, enz.) Wordt beschermd door de huidige wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom en is eigendom van Bluetens France. Bijgevolg is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, verboden zonder voorafgaande toestemming, evenals elke vertaling, aanpassing, transformatie of regeling door enige kunst of proces.

Alle reproductie-, aanpassings- en vertaalrechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten.